FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

LEVERANSVILLKOR
Leverantören förbehåller sig rätten att godkänna order. Leverans sker fritt Industrigrossisten Proman ABs lager om inte annat avtalats, i övrigt tillämpas leveransvillkor NL-01.

PRISER
Vid leveranstillfället gällande mervärdesskatt tillkommer. Prisförändringar kan orsakas av omständigheter utom vår kontroll t.ex väsentligt ändrade leverantörspriser eller valutaförändringar. Frakt tillkommer.

SORTIMENT
Vi och våra leverantörer strävar efter att kontinuerligt förbättra våra produkter. Vi kan därför undantagsvis tvingas till mindre ändringar i utförande.

GARANTIVILLKOR
På samtliga produkter lämnas ett års full fabriksgaranti. Eventuella undantag meddelas på fakturan. Handhavandet av produkterna skall dock ha skett på ett fackmannamässigt sätt. Normalt slitage är inte garantigrundande.

RETURER
Vid retur av varor skall följande iaktagas. Packsedeln i original eller kopia skall medsändas. Varorna skall med betald frakt returneras med den fraktförare som levererat varorna. Vi ansvarar ej för skador uppkomna under returtransporten.
Beror returen på fel från vår sida ersätter vi fraktutlägg och varunettovärde.
Övriga felfria återlämnade varor krediteras med 80% av nettovärdet enligt fakturan.

TRANSPORT
Regler vid handhavande av transportskadat gods
Tag omedelbart kontakt med den som utförde transportuppdraget. Transportbolaget tar då kontakt med oss för att avgöra om ersättningsleverans eller annan skadereglering skall ske. I inget fall kommer våra kunder att bli skadelidande på grund av eventuell fraktskada. Indirekta kostnader ersätts dock ej. Viktigt! Vid konstaterad fraktskada skall alltid transportbolaget omedelbart kontaktas. Vi har ej möjlighet att anmäla skadat gods som levererats till kund. Vi ej har möjlighet att besiktiga godset sedan det övergått i köparens vård.

BETALNINGSVILLKOR
Solida köpare erhåller avtalad kredit räknat från utleveransdatum. Avdrag för kassarabatter eller liknande medges ej.
Vid betalning efter förfallodag utgår dröjesmålsränta med 2% per månad. Dessutom utgår påminnelseavgift.

Organisations nummer: 556637-4012
Bankgiro: 5633-7579
Swish: 123 295 73 63

FORCE MAJEURE
I händelse av strejk, lockout, blockad, import- och exportförbud, krig, revolution, farsot, ishinder, tullförhöjningar, eldsvåda, materialbrist, prisförhöjningar hos leverantören eller annan force majeure och omständigheter utom vår kontroll äger säljaren rätt att helt eller delvis annulera denna order.

INTEGRITET
Vi följer GDPR. Vår integritetspolicy finns här.